Công cụ Tự động hóa SIMATIC SIEMENS

Bây giờ bạn có thể truy cập tất cả các bộ điều khiển kết nối. Vận hành và bảo trì mạng lưới tự động hóa có thể được thực hiện, Chức năng kết hợp với bộ điều khiển S7-1200 và S7-1500

Đọc thêm

Được đăng vào