Bộ lập trình CPU Rockwell 1400

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
1766-L32BXB
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

MicroLogix 1400 Programmable Controllers. Catalog Number(s) 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA,. 1766-L32BWA, 1766-L32BWAA, 1766-L32BXB,. 1766-L32BXBA

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND