Khởi động mềm 3RW4027-1BB04

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
3RW4027-1BB04
Nhóm

999 VND

Mua hàng
SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

Sản phẩm bán chạy