Khởi động mềm 3RW4037-2BB04

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
3RW4037-2BB04
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

Sản phẩm bán chạy