Khởi động mềm 3RW4047-2BB14

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
3RW4047-2BB14
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND