Khởi động mềm 3RW4055-6BB44

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
3RW4055-6BB44
Nhóm

999 VND

Mua hàng
SIRIUS soft starter S6 134 A, 75 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals

Sản phẩm bán chạy