Khởi động mềm 3RW4056-6BB44

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND