Khởi động mềm 3RW4076-6BB45

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
3RW4076-6BB45
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter S12 432 A, 315 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND