3RW4422-1BC44

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Hàng trong kho Giá Số lượng Mua hàng
3RW4422-1BC44
Nhóm
1

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 29 A, 15 kW Inside-delta: 50 A, 22 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ