3RW4434-6BC44

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Hàng trong kho Giá Số lượng Mua hàng
3RW4434-6BC44
Nhóm
2

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 113 A, 55 kW Inside-delta: 196 A, 110 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ