Bộ khởi động mềm 3RW4445-2BC44

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
3RW4445-2BC44
Nhóm

999 VND

Mua hàng
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 313 A, 160 kW Inside-delta: 542 A, 315 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals

Sản phẩm bán chạy