Bộ khởi động mềm 3RW4445-2BC44

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 313 A, 160 kW Inside-delta: 542 A, 315 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND