Màn hình MP 270B 6AV6545-0AG10-0AX0

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIMATIC MP 270B Touch Multi Panel 10.4" TFT display 4 MB configuration memory, configurable with ProTool From Version V6.0

Sản phẩm bán chạy