Bộ lập trình Logo 6ED1052-1FB00-0BA6

Tổng quan

PLC Siemens LOGO! 230RC, MÀN HÌNH HIỂN THỊ, NGUỒN CẤP 115V/230V, 8 ĐẦU VÀO SỐ 115V/230V, 4 ĐẦU RA RELAY, MỞ RỘNG THÊM VỚI MÔ ĐUN 230V AC/DC

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ED1052-1FB00-0BA6
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

LOGO! 230RC,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES 230V AC/DC

MÔ ĐUN LOGO! 230RC, MÀN HÌNH HIỂN THỊ, NGUỒN CẤP 115V/230V, 8 ĐẦU VÀO SỐ 115V/230V, 4 ĐẦU RA RELAY, MỞ RỘNG THÊM VỚI MÔ ĐUN 230V AC/DC

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND