6ES5943-7UB11

Tổng quan

IMATIC S5, CPU 943 FOR S5-115U PLC, RAM 48 KBYTES W. 1 PROGRAMMER PORT

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES5943-7UB11
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

IMATIC S5, CPU 943 FOR S5-115U PLC, RAM 48 KBYTES W. 1 PROGRAMMER PORT

Sản phẩm bán chạy