Mô đun S7-1500 6ES7155-5AA01-0AB0

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7155-5AA01-0AB0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; UP TO 12 IO-MODULES WITHOUT ADDITIONAL PS; UP TO 30 IO- MODULES WITH ADDITIONONAL PS SHARED DEVICE; MRP; IRT >=0.25MS; ISOCHRONICITY FW-UPDATE; I&M0...3; FSU WITH 500MS

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND