Mô đun S7-1200 6ES7232-4HD32-0XB0

Tổng quan

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7232-4HD32-0XB0
Nhóm
6.793.462 VND

5.434.770 VND

Mua hàng

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND