6ES7331-1KF02-0AB0

Tổng quan

Mô đun PLC S7-300, Modul mở rộng đầu vào tương tự SM 331 

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7331-1KF02-0AB0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

S7-300, Modul mở rộng đầu vào tương tự SM 331 

Số đầu vào: 8 AI,13 BIT RESOLUTION, 

U/I/RESISTANCE/PT100, 

NI100, NI1000, LG-NI1000, 

PTC / KTY

Phụ kiện yêu cầu: Front connector 40 PIN

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND