6ES7332-5HF00-0AB0

Tổng quan

S7-300, Modul mở rộng đầu ra tương tự SM 332  

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7332-5HF00-0AB0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

S7-300, Modul mở rộng đầu ra tương tự SM 332  
Số đầu ra: 8 AO, U/I; DIAGNOSTICS;        

RESOLUTION 11/12 BITS, 
Phụ kiện yêu cầu: Front connector 40 PIN

Sản phẩm bán chạy