CPU414-3 6ES7414-3XM05-0AB0

Tổng quan

SIMATIC S7-400, CPU 414-3

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7414-3XM05-0AB0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2.8 MB WORKING MEMORY, (1.4 MB CODE, 1.4 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

Sản phẩm bán chạy