CPU 416 6ES7416-3XR05-0AB0

Tổng quan

IMATIC S7-400, CPU 416-3

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7416-3XR05-0AB0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 11.2 MB WORKING MEMORY, (5.6 MB CODE, 5.6 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

Sản phẩm bán chạy