6ES7901-3CB30-0XA0

Tổng quan

Cáp lập trình S7-200, PC/PPI CABLE

Mã SP Trạng thái Hàng trong kho Giá Số lượng Mua hàng
6ES7901-3CB30-0XA0
Nhóm
7

Liên hệ

Mua hàng

SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC, SUPPORTS FREEPORT AND GSM MODEMS

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ