6ES7971-0BA00

Tổng quan

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6ES7971-0BA00
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A

Sản phẩm bán chạy