6GK7443-5FX02-0XE0

Tổng quan

COMMUNICATIONPROCESSOR CP 443-5 BASIC

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6GK7443-5FX02-0XE0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

COMMUNICATIONPROCESSOR CP 443-5 BASIC FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, FMS, S5 COMPATIBLE PG/OP AND S7 COMMUNICATION

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND