6RA7031-6DV62-0

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6RA7031-6DV62-0
Nhóm

999 VND

Mua hàng
SIMOREG DC Master Converter, with microprocessor for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 104A controllable: Field rectifier D420/125 MREQ-GEG6V62 Output: 420 V DC, 125 A Output US-Rating: 420 V DC, 107A Field-input. 400V-output. 325 V, 10 A

Sản phẩm bán chạy

1.780.000 VND

5.560.000 VND

8.000.000 VND

 
zalo