6SL3055-0AA00-5CA2

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6SL3055-0AA00-5CA2
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
SINAMICS S120 BASIC OPERATOR PANEL BOP20 FOR ELECTRONIC CONTROLS TWO-LINE DISPLAY, 6 KEYS FOR PARAMETER SETTING AND DIAGNOSTIC INFORMATION SUITED FOR CONTROL UNITS CU305, CU310, CU320

Sản phẩm bán chạy