Board mạch xử lý tín hiệu của biến tần trung thế 6SR0960-0CB14-0AD0

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
6SR0960-0CB14-0AD0
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng

electronic module Input board SCB 15 V HU

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND