ANALOG SENSOR FU1808

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Fu1808
Nhóm

1.560.000 VND

Mua hàng

ANALOG SENSOR KOREA

FU1808
M18 round type
Sn= 8mm

AN-QS40-20
S40 square type
Sn=20mm
DC 24V

CURRENT MODE
2 wire connection : 4----20mA,470ohm

VOLTAGE MODE
3 wire connection : 0.5----16V,1000ohm

Áp dụng cảm biến cảm ứng tuyến tính

Đo lường di chuyển
Kiểm soát máy móc bao bì
Kiểm soát co giản dây điện
Đo lường độ dịch chuyển thép
mạ đo chiều dày
Hệ thống bán dẫn các hệ thống điều khiển tuyến tính
Kiểm soát kiểm soát máy móc giấy
Đo độ rung

Appplication of the analog inductive sensor

Displacement measurement
Wrapping machines tention control
Wire machines tention control
A partial disposition measurement of steel
plating thickness measurement
Semiconductor machines contrl system
Paper machines tention control
Vibration measurement

Sản phẩm bán chạy

1.780.000 VND

5.560.000 VND

8.000.000 VND

 
zalo