Cảm Biến BE 151930

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
Báo đứt sợi Photo-electronic weft detector BE151930 BE313077 BE154883 BE306839 Used in DAT, OMNI , OMNIPLUS air-jet loom of PICANOL SZT032-1.

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND