Cáp đồng CVV/DSTA 4x16mm2-0,6/1,0kV

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Cáp đồng CVV/DSTA 4x16mm2-0,6/1,0kV
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
Cáp đồng CVV/DSTA 4x16mm2-0,6/1,0kV

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND