Diốt bán dẫn 20A, 500V ( Thyristor)

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Thyristor
Nhóm

999 VND

Mua hàng

Sản phẩm bán chạy