Mô đun IC200MDL650

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
Nhóm

Liên hệ

Mua hàng
Product Description. Discrete input modules IC200MDL640 and BXIOID1624 provide two groups of 8 discrete inputs. Discrete input module IC200MDL650 (shown below) and BXIOIX3224 provide four groups of 8 discrete inputs. Inputs in each group can be either positive logic inputs that receive current

Sản phẩm bán chạy

Sale

1.840.000 VND

- 2.300.000 VND

Liên hệ

Sale

7.600.000 VND

- 9.500.000 VND