Mô tơ servo MEDKT7364CA1

Tổng quan

Mã SP Trạng thái Giá Số lượng Mua hàng
MEDKT7364CA1
Nhóm

999 VND

Mua hàng
Panasonic 3kw AC Servo Motor and Driver MSME302GCHM+MFDKTA390CA1 Panasonic A5II Servo competitive price& full stock,high quality Panasonic 3KW AC Servo Motor MSME302GCHM+MFDKTA390CA1 Panasonic A5II Servo competitive price and full stock,high quality We still have below: Model No. Output Specification MSMD5AZG1U 50W 20bit Inc/lead line MSMD5AZG1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MSME5AZG1U 20bit Inc/Connector MSME5AZG1V 20bit Inc/Connector/with Brake MADHT1505 All in one Amplifier MADHT1505E Pulse Amplifier MSMD012G1U 100W 20bit Inc/lead line MSMD012G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MSME012G1U 20bit Inc/Connector MSME012G1V 20bit Inc/Connector/with Brake MADHT1505 All in one Amplifier MADHT1505E Pulse Amplifier MSMD022G1U 200W 20bit Inc/lead line MSMD022G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MHMD022G1U 20bit Inc/lead line MHMD022G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MSME022G1U 20bit Inc/Connector MSME022G1V 20bit Inc/Connector/with Brake MADHT1507 All in one Amplifier MADHT1507E Pulse Amplifier MSMD042G1U 400W 20bit Inc/lead line MSMD042G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MHMD042G1U 20bit Inc/lead line MHMD042G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MSME042G1U 20bit Inc/Connector MSME042G1V 20bit Inc/Connector/with Brake MBDHT2510 All in one Amplifier MBDHT2510E Pulse Amplifier MSMD082G1U 750W 20bit Inc/lead line MSMD082G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MHMD082G1U 20bit Inc/lead line MHMD082G1V 20bit Inc/Lead line/with Brake MSME082G1U 20bit Inc/Connector MSME082G1V 20bit Inc/Connector/with Brake MCDHT3520 All in one Amplifier MCDHT3520E Pulse Amplifier MDME102G1G 1KW MDME 20bit Inc/lead line MDME102G1H 20bit Inc/Lead line/with Brake MDDHT3530 All in one Amplifier MDDHT3530E Pulse Amplifier MDME152G1G 1.5KW MDME 20bit Inc/lead line MDME152G1H 20bit Inc/Lead line/with Brake MDDHT5540 All in one Amplifier MDDHT5540E Pulse Amplifier MDME202G1G 2KW MDME 20bit Inc/lead line MDME202G1H 20bit Inc/Lead line/with Brake MEDHT7364 All in one Amplifier MEDHT7364E Pulse Amplifier

Sản phẩm bán chạy

1.780.000 VND

5.560.000 VND

8.000.000 VND

 
zalo